JavaScript/Operatörler 🌟

Bugün sizlerle Javascript’ de kullanılan operatörleri hakkında vaktinizi alacağım.🤔

Image for post
Image for post

JavaScript HTML içine gömülebilen, tarayıcılar tarafından yorumlanabilen, web sayfalarına etkileşim kazandırmak için kullanılan bir betik dilidir. Java programlama diliyle isim benzerliği dışında bir ilgisi yoktur. JavaScript bir ECMAScript implementasyonudur. JavaScript bir betik dilidir, dolayısıyla JavaScript ile yazılan programlar da betik (script) olarak adlandırılır. (bkz:https://tr.wikibooks.org/wiki/JavaScript/Giri%C5%9F)

HTML dökümanı içerisine <script></script> etiketi içerisinde kullanılabilir. HTML5 ile birlikte sadece script etiketi tanımlamak yeterlidir. Daha önceki HTML versiyonlarında type=”text/javascript” olarak tanımlanması gerekirdi.

Bu kısa bilgiden sonra hemen işe koyulalım..

İnceleyeceğimiz operatörler:

  1. Aritmetik operatörler
  2. Atama operatörleri
  3. Karşılaştırma operatörleri
  4. Mantıksal operatörler

İşlemlere ilerlerken ilk önce script içeriği yazarak…


Merhaba arkadaşlar,

Angular ve İonic ile ilgili bir yazı serisi oluşturmayı planlıyorum.

İlk serimizde Angular CLI kurulumunu gerçekleştireceğiz. Daha sonra olan yazılarımızda ise Best practices lere uygun olarak nasıl projelerimizi geliştirebiliriz bunlardan bahsediyor olacağım.

İlk olarak Angular CLI nedir? ne amaçla kullanılır konusunda kısa bir anlatım gerçekleştirelim.

Image for post
Image for post
Angular CLI

Angular CLI, Angular geliştirici takımı tarafından biz geliştiriciler için oluşturulan bir komut satırı arabirim aracıdır diye tanımlayabiliriz.

Angular framework’ünü kullanabilmemiz için;

aşina olmamız büyük avantaj sağlayacaktır. Angular ile birlikte Javascript dünyasında büyük değişimler yaşandı. Angular framework ile birlikte Javascript’in betik dil olmasından dolayı ancak runtime da yakalayacağımız hataları daha builder…


Merhaba, Medium da ilk yazımı sizinle .Net Core (3.1.8) ile beraber nasıl SignalR kütüphanesi kullanabilirim sorusunu küçük bir MVC uygulamasıyla beraber anlatmaya çalışacağım.

Image for post
Image for post

Client seçimimi Angular düşünüyordum fakat konudan da çok fazla sapmamak amacıyla böyle bir seçim yaptım. Konuyu çok fazla uzatmadan hemen başlayalım.

Hepimiz gerçek dünyada bir şekilde SignalR kütüphanesini dolaylı veya bilinçli olarak kullanıyoruz. Benim ilk SignalR kullanma deneyimim herkesinde sıklıkla duyduğu gibi kurum içi chat projesi oldu. Ancak bu kütüphaneyi daha farklı ve daha geniş alanlarda kullanmamız mümkün.(Örnek: monitoring,log izleme,anlık raporlama, açık arttırma vs.. Daha fazlası ve farklı kullanımı tamamen hayal gücümüze kalmış).

Benim bu günlerde gerçek…

SERKAN YURTTAPAN

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store